Obietnice demokracji


22.00 

  • Seria: Pejzaże myśli
  • Data wydania: 17.02.2004
  • Oprawa: miękka
  • Format: 125 x 195 mm
  • Liczba stron: 184
  • ISBN: 83-7337-623-2
  • EAN: 9788373376236

Paweł Śpiewak – profesor UW, historyk idei, socjolog, publicysta. Przez wiele lat zajmował się zachodnią, przede wszystkim liberalną i konserwatywną, myślą antytotalitarną i wolnościową. Obecnie wiele swoich studiów poświęcił zarówno teoriom demokracji, jak i jej funkcjonowaniu w Polsce, w krajach postkomunistycznych i zachodnich. Uważa, że poważne studia nad ideami politycznymi wymagają powrotu do wielkich tradycji, dlatego ważne są dla niego badania i wykłady poświęcone klasycznej filozofii polityki, greckiej idei wychowania i dobrego państwa.
Opublikował między innymi książki „Ideologie i obywatele”, „W stronę wspólnego dobra”, „Spory o Polskę”, „Anti-Totalitarismus. Eine Polnische Debatte”.
Stale współpracuje między innymi z „Przeglądem Politycznym”, „Res Publiką”, „Wprost”, „Życiem Warszawy”. Uważa, że poważne studia nad ideami politycznymi wymagają powrotu do wielkich tradycji, dlatego ważne są dla niego badania i wykłady poświęcone klasycznej filozofii polityki, greckiej idei wychowania i dobrego państwa, jak i tradycji biblijnej.

Pojęcie demokracji stało się w ustach polityków i dziennikarzy frazesem. Odwołują się doń szubrawcy i notoryczni autokraci. Ale zarazem ta sama demokracja przedstawiana jest jako szlachetny i wielce moralny ustrój. To, czym jest w istocie, jakie niesie obietnice, okazuje się wyjątkowo wieloznaczne. Mówi się więc o demokracji obecności, demokracji komunikacyjnej, przedstawicielskiej, republikańskiej. Za każdym z tych projektów stoi złożony system przekonań filozoficznych. Dyskusja o demokracji staje się tym poważniejsza, i zapewne bardziej dramatyczna, gdy natrafia na realne ograniczenia. Nie sposób bowiem mówić o żadnej z form demokracji, nie wchodząc w problematykę globalizacji, kapitalizmu, etatyzmu, przemian technologicznych. „Obietnice demokracji” porządkują sposoby mówienia o demokracji, ale zasadniczym celem książki jest odpowiedź na pytanie, jaki model demokracji jest dzisiaj możliwy i jaki jest nam potrzebny.