Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i wojny


19.90 

  • Seria: Pejzaże myśli
  • Data wydania: 15.02.2005
  • Oprawa: miękka
  • Format: 125 x 195 mm
  • Liczba stron: 184
  • ISBN: 83-7337-937-1
  • EAN: 9788373379374

Triumf liberalizmu we współczesnym świecie wydaje się niewątpliwy. W społeczeństwach zachodnich dominują postawy zakazujące jakiegokolwiek ograniczania wolności, uznawanej za najwyższą wartość i niezbywalne prawo każdego człowieka. Myśl liberalna, zresztą nie od dziś, roztacza przed ludzkością perspektywy życia w pokoju, bez użycia przemocy, zarówno w sporach wewnętrznych, jak i w konfliktach zewnętrznych. Równocześnie jednak właśnie przemoc, wrogość i wojna stały się czynnikami określającymi nowe oblicze świata, którego symbolicznym początkiem stał się 11 września 2001 roku. Czy liberalizm przetrwa tę konfrontację? Nie próbując przewidywać przyszłości, autor książki wskazuje na kluczowe problemy i wytycza kierunki myślenia prowadzącego, być może, ku takim rozwiązaniom, które pozwolą zachować – choć nie bez zmian – dorobek liberalnej cywilizacji Zachodu.
Marcin Król – historyk idei, publicysta, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny pisma „Res Publica” od początku jego istnienia (1979), członek zespołu redakcyjnego i stały publicysta „Tygodnika Powszechnego”. W swoich książkach śledził dzieje myśli konserwatywnej („Konserwatyści i niepodległość”, 1985), stawiał pytania o aktualność idei romantycznych („Podróż romantyczna”, 1985; „Romantyzm: piekło czy niebo Polaków”, 1998) oraz uprawiał – z pozycji liberalnych – krytykę liberalizmu („Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi”, 1998). W ostatnio opublikowanej książce „Patriotyzm przyszłości” (2004), połączyły się różne nurty jego zainteresowań.