Kontakt

Dane kontaktowe:

Prószyński Media Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28
02-697 Warszawa

tel. +48 22 278 17 40
e-mail:

NIP: 5213207472
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000128404
Kapitał zakładowy 760 000 PLN

Zarząd:

tel. +48 22 278 17 40

Anna Gajewska – Prezes Zarządu
Mieczysław Prószyński – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Sempolska – Wiceprezes Zarządu
Kamil Kazimierczak – Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Maciej Makowski

Dział handlowy:

e-mail:

Marzena Kryszkiewicz – Kierownik działu handlowego
tel. +48 22 278 17 23

Iwona Ewa Marcinkowska – Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 22 278 17 13

Ewa Palkowska – Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 22 278 17 20

Dział promocji:

e-mail:

Małgorzata Marzec-Teodorczyk – Szef działu promocji
tel. +48 22 278 17 53
e-mail:

Mira Olejarska – PR manager
tel. +48 22 278 17 15
e-mail:

Monika Szymborska – Koordynatorka PR, rzeczniczka prasowa
tel. +48 22 278 17 17
e-mail:

Joanna Regińska – Promotorka literatury
tel. 22 27 81 775
e-mail:

Urszula Niewirowicz – Promotorka literatury
tel. 22 27 81 788
e-mail:

Laura Chruszczyńska – Promotorka literatury
tel. 22 27 81 788
e-mail:

Izabela Delesiewicz – Sekretarz Działu Promocji
tel. +48 22 278 17 59
e-mail:

 

Magazyn książek:

05-820 Reguły, ul. Regulska 2a
tel. +48 22 753 61 53