Słownik demokracji


18.00 

  • Data wydania: 30.09.1999
  • Oprawa: miękka
  • Format: 142 x 202 mm
  • Liczba stron: 148
  • ISBN: 83-7255-017-4
  • EAN: 9788372550170

Nowe, poprawione i rozszerzone wydanie książki przedstawiającej w formie kilkustronicowych szkiców najważniejsze pojęcia i problemy współczesnej demokracji oraz związaną z tym problematykę socjologiczną, filozoficzną i moralną.
Marcin Król, historyk idei, socjolog i filozof, współzałożyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Res Publica Nowa”, jest obecnie dziekanem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Na książkę składa się trzydzieści kilka niewielkich szkiców omawiających najważniejsze pojęcia i problemy ustroju demokratycznego (m.in. Pluralizm, Wybory, Konstytucja, Równość, Wolność). Chociaż autor wychodzi od pewnych uniwersalnych zjawisk i znaczeń, poruszane problemy rozważane są zawsze z punktu widzenia zachodzących współcześnie w Polsce przekształceń społecznych i politycznych.
Poprawione i rozszerzone wydanie Słownika demokracji otwiera nową serię „Edukacja Obywatelska”, która jest adresowana zwłaszcza do maturzystów oraz zdających na studia – szczególnie na kierunki, na których przy egzaminie wymagane są elementy wiedzy z dziedziny nauk społecznych oraz społeczno-politycznych zagadnień krajowych i międzynarodowych (socjologia, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, filozofia, historia, prawo, ekonomia i inne).