Słownik angielsko-polski Cambridge


89.00 

  • Data wydania: 05.12.2003
  • Oprawa: twarda
  • Format: 170 x 237 mm
  • Liczba stron: 1728
  • ISBN: 83-7337-568-6
  • EAN: 9788373375680

Słownik angielsko-polski Cambridge stanowi spolszczoną wersję Cambridge International Dictionary of English (CIDE) jednojęzycznego słownika o charakterze dydaktycznym, opracowanego i wydanego pod kierunkiem Paula Proctera przez wydawnictwo naukowe Cambridge University Press. W pracach nad CDIE uczestniczyło szerokie grono konsultantów, rekrutujących się zarówno spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Cambridge, jak i doświadczonych nauczycieli-praktyków, od lat specjalizujących się w nauczaniu angielskiego cudzoziemców – adresatów tego właśnie nietypowego słownika.

Prezentowana przez nas wersja, przystosowana do potrzeb polskich użytkowników, ma wszystkie atrybuty słownika dwujęzycznego (podaje wymowę wyrazów, informacje gramatyczne oraz polskie ekwiwalenty), zawiera jednak również, wiele elementów, których próżno by szukać w typowym słowniku dwujęzycznym.

Hasła oraz ilustrujące je przykłady zostały wyselekcjonowane ze zbioru Cambridge Language Survey, zawierającego ponad 100 milionów angielskich wyrazów, który zbudowano czerpiąc z potocznych rozmów i dyskusji, z programów radiowych i telewizyjnych, literatury pięknej, gazet, czasopism, podręczników itd. W przedstawianej tu wersji polskiej pomieściliśmy blisko 37 000 haseł, ponad 60 000 znaczeń (haseł wraz z podhasłami) i ponad 87 000 jednostek leksykalnych. Różnica między tymi liczbami bierze się stąd, że niektóre hasła mają po kilka znaczeń (np. rzeczownikowe hasło block ma pięć znaczeń), niektóre hasła czasownikowe zawierają „podhasła” w postaci czasowników frazowych (np. hasło buy ma osiem znaczeń, w tym sześć w postaci czasowników frazowych, takich jak buy in, buy into, buy off, buy out, buy up), a ponadto w wielu hasłach uwzględniono jednostki leksykalne będące często stosowanymi frazeologizmami (zwrotami, idiomami) zawierającymi wyraz hasłowy, np. w haśle blue znajdują się zwroty blue with cold, blue in the face, once in a blue moon, scream blue murder, blue jeans itp. Podając tak dokładne dane liczbowe dotyczące rozmiarów słownika, chcielibyśmy zerwać ze złą praktyką leksykograficzną polegającą na zamieszczaniu przez wydawców różnych, mało precyzyjnych informacji na ten temat, które w praktyce uniemożliwiają ewentualnemu użytkownikowi szybką ocenę zawartości słownika i porównania go z innymi.

Niniejszy słownik adresowany jest przede wszystkim do polskich użytkowników języka angielskiego znających ten język na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Mając na względzie te grupy odbiorców, staraliśmy się, aby słownik był maksymalnie przydatny i łatwy w użyciu. Z tego względu wszystkie zamieszczone w słowniku objaśnienia gramatyczne, a także kwalifikatory – dziedzinowe oraz stylu i zakresu (słownik konsekwentnie rejestruje brytyjskie, amerykańskie i australijskie warianty jednostek leksykalnych) – sformułowaliśmy w języku polskim. Przykładaliśmy dużą wagę do tego, by używane w słowniku skróty były przejrzyste i, w miarę możliwości, zrozumiałe na pierwszy rzut oka. Unikaliśmy też podawania informacji zbędnych, na przykład informowania polskiego użytkownika o rodzaju polskich rzeczowników w ekwiwalentach hasłowych.

Z myślą o odbiorcach średnio zaawansowanych zadbaliśmy o precyzję i zrozumiałość opisu gramatycznego zawartego w hasłach typowo gramatycznych – takich jak przedimki a czy the, zaimki, czasowniki modalne i inne, oraz w tablicach np. Tenses czy Tag Questions. Słownik wzbogacają również tablice z informacjami pragmatycznymi i leksykalnymi oraz ilustracje przedstawiające wybrane pola semantyczne (na przykład na ilustracji Kitchen przedstawiono kuchnię ze wszystkimi typowymi sprzętami i przyborami, opisanymi po angielsku i po polsku). Ilustracje takie mogą pełnić rolę minisłowniczków – osoba poszukująca angielskich odpowiedników wyrazów „chochla” czy „młotek” znajdzie je na odpowiednich rysunkach.Pamiętając o odbiorcach zaawansowanych, przede wszystkim o tłumaczach, staraliśmy się, aby angielskiemu wyrazowi hasłowemu odpowiadał możliwie szeroki zestaw polskich ekwiwalentów. Słownik zawiera również najpełniejszą z opublikowanych dotychczas listę angielsko-polskich „fałszywych przyjaciół tłumacza” (ok. 250 jednostek leksykalnych).

Główną bodaj zaletę słownika stanowią zdania ilustrujące użycie poszczególnych wyrazów i związków frazeologicznych (przykładów takich jest ponad 68 000). Wzięte „z życia”, czyli ze współczesnej angielszczyzny w jej brytyjskich i amerykańskich odmianach, ukazują one zakres użycia danego wyrazu i typowe konteksty, w których występuje, pozwalając użytkownikom konstruować zdania podobne do przytoczonych.

Słownik zawiera ponadto liczne przysłowia i słynne cytaty, które pojawiać się mogą w najróżniejszych typach tekstów angielskich, a zwykle są bardzo trudne do zlokalizowania.

Wypełniając lukę w kategorii słowników, które łączą obszerny i aktualny materiał leksykalno-frazeologiczny z bogatą informacją pomocniczą o charakterze gramatycznym oraz stylistyczno-poprawnaściowym, słownik niniejszy będzie dobrym narzędziem w aktywnej pracy nad opanowywaniem języka angielskiego, głównie przez licealistów i studentów.