Program nauczania chemii w gimnazjum


5.00 

  • Data wydania: 14.06.1999
  • Oprawa: miękka
  • Format: 166 x 235 mm
  • Liczba stron: 20
  • ISBN: 83-7180-568-3
  • EAN: 9788371805684

Wydany w formie broszury program nauczania chemii przeznaczony jest dla uczniów nowych gimnazjów. Zawiera on ogólne warunki i określa ramy czasowe potrzebne do zrealizowania programu nauczania, ogólne cele nauczania chemii w gimnazjum i propozycje metod oceniania uczniów.

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem:
DKW-4014-235/99