Richard Holmes

Urodził się 5 listopada 1945 roku w Londynie.  Studia ukończył na uniwersytecie w Cambridge. Regularnie pisuje do wielu dzienników i czasopism, w tym do New York Review of Books.  Jest też wydawcą serii biografii klasycznych autorów literatury angielskiej, w której znajdują się m.in. utwory Samuela Johnsona, Daniela Defoe i Williama Godwina. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Literatury i członkiem Akademii Brytyjskiej.  W 2000 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersity of East Anglia w Norwich, a w 2001 r. mianowany Profesorem Studiów Biograficznych na tymże uniwersytecie.
Swoją pierwszą książkę – pracę biograficzną na temat poezji Percy Bysshe Shelleya wydał w 1974 roku i zdobył za nią Nagrodę im. Somerset Maughama.  Jest autorem szeregu biografii poetów romantycznych; oprócz Shelleya interesował się szczególnie poezją Samuela Taylora Coleridge’a i jego zainteresowaniami naukowymi.  Niemal wszystkie jego prace były nagradzane – „Wiek cudów” otrzymał w 2009 r. Nagrodę Royal Society dla książki popularnonaukowej i znalazło się na liście kandydatów do BBC Samuel Johnson Prize.

Richard Holmes podkreśla, że „biografia zawsze była i jest osobistą przygodą odkryć i poszukiwań, tropieniem natury z miłością i pełnym pasji zaciekawieniem”.  Stwierdza też, że biografia, ze swoją główną zasadą emocjonalnego utożsamiania się z opisywaną postacią, jest „wybitnie romantyczną formą” gatunku literackiego. Biografia staje się obecnie „konkurentką powieści, stawia bowiem kwestie, wymagające największej wyobraźni. Podobnie jak powieść, aspiruje do roli sztuki. W twórczy sposób przekazuje historyczne życiorysy oraz historyczne badania naukowe.  Ale jest także odpowiedzią na wezwanie.  Nieżyjący już ludzie wzywają nas, wołają do nas z mrocznej  przeszłości.  Proszą, by ich wysłuchać, zapamiętać i zrozumieć”.