Na Zachód po trupie Polski


49.00 

  • Tytuł oryginału: KAMPFPLATZ DEUTSCHLAND. Stalins Kriegspläne gegen den Westen
  • Tłumaczenie: Mateusz Falkowski
  • Data wydania: 24.09.2009
  • Oprawa: miękka
  • Format: 163 x 234 mm
  • Liczba stron: 416
  • ISBN: 978-83-7648-236-1
  • EAN: 9788376482361

Fascynująca historia przygotowań sowieckich do wojny napastniczej, szczególnie intensywnych od przełomu roku 1929/30. 

Koncepcja wojenna, którą rozwinął Michail Tuchaczewski w styczniu 1930 przewidywała zmasowane użycie czołgów, samolotów oraz gazów bojowych. Głównym celem tego zmasowanego ataku miała być Polska, która w przekonaniu Stalina i jego towarzyszy była barierą w drodze na Zachód, do Niemiec, do serca Europy. 

22 czerwca 1941 roku Hitler napadł na Związek Radziecki. Jednak czy wydarzenie to wyglądało tak, jak przedstawiają to dostępne opracowania? Jakie rzeczywiste intencje kierowały polityką sowiecką w przededniu niemieckiej inwazji? Bogdan Musiał stara się zrewidować powszechną wiedzę na ten temat. Dzięki analizie nowych i dotąd nieznanych dokumentów z archiwów moskiewskich autor proponuje zaskakujący i kontrowersyjny obraz sowieckiej polityki zagranicznej tego okresu. Pokazuje, jak od samych początków istnienia Rosji radzieckiej jej kierownictwo owładnięte było jedną myślą – podboju zachodniej Europy.

Książka proponuje czytelnikowi dobrze udokumentowaną wizję zdecydowanie ofensywnej i agresywnej polityki Moskwy lat 20. i 30. Autor przybliża nieznane i wstrząsające wypowiedzi czołowych polityków radzieckich takich jak Stalin, Tuchaczewski czy Mołotow oraz liczne źródła sowieckie jednoznacznie wskazujące na ekspansjonistyczne ambicje ZSRR. Jest to książka ważna przede wszystkim dla polskiego czytelnika, gdyż jeszcze raz potwierdza ona fakt, że pierwszą ofiarą nowej polityki sowieckiej miała być II RP.

Bogdan Musiał 

Jest niemieckim historykiem urodzonym w Polsce. Habilitował się na UKSW, od 2007 roku jest pracownikiem IPN. Jego teksty ukazywały się m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”. Przedmiotem swoich zainteresowań badawczych uczynił kulisy wojny niemiecko radzieckiej 1941-1945. Temu też poświęcił swoją poprzednią publikację „Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne!: brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku”.


Spis treści

Wprowadzenie
Stan źródeł

Część I. NADZIEJE, PORAŻKI, STABILIZACJA WŁADZY

Rozdział 1. Bolszewicki pucz w Rosji. „Rewolucja światowa” jako naczelne hasło bolszewików
Kluczowa rola Niemiec – serce Europy
Polska, czyli przeszkoda

Rozdział 2. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku – nieudana próba przebicia się do Europy
Przygotowania do wojny z Polską
Polska ofensywa z 25 kwietnia 1920 roku
Bolszewickie natarcie – na Niemcy, po trupie Polski
Katastrofa nad Wisłą
Militarne konsekwencje porażki pod Warszawą
Niemcy – „naturalny” sojusznik Rosji Bolszewickiej

Rozdział 3. Wymóg odbudowy gospodarki
Program koncesjonowania
Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP)

Rozdział 4. Opór antykomunistyczny w pierwszych latach po wojnie domowej
Rozdział 5. Stabilizacja władzy bolszewickiej
Rozdział 6. Armia Czerwona po 1920 roku
Stan Armii Czerwonej
Przemysł zbrojeniowy

Rozdział 7.
Czerwony październik 1923 roku w Niemczech a bolszewicy
Rozdział 8. Kryzys ideologiczno-polityczny po klęsce niemieckiej rewolucji i poszukiwanie nowych dróg
Rozdział 9. Polska – pole doświadczalne rewolucyjnej irredenty

Rozdział 10.
Społeczny, gospodarczy i etniczny kryzys w Związku Sowieckim w połowie lat dwudziestych
Nożyce cenowe
Klęska sowieckiej polityki narodowościowej

Rozdział 11. „Socjalizm w jednym kraju” – nowa strategia światowej rewolucji
Rozdział 12. Przygotowania do wojny rewolucyjnej – Komitet Obrony
Rozdział 13. Klęska programu przygotowań do wojny z lat 1927–1928 i nowe projekty
Rozdział 14. „Wzmocnienie własnego zaplecza” – polowanie na szkodników, sabotażystów, szpiegów i elementy kontrrewolucyjne
Rozdział 15. „Uspokojenie” wsi a finansowanie przygotowań wojennych i industrializacji

Część II. STALINOWSKIE PLANY I PRZYGOTOWANIA WOJENNE

Rozdział 16.
Światowy kryzys gospodarczy a Stalinowskie przygotowania wojenne
Czarny piątek – spełniająca się przepowiednia
Przymusowa kolektywizacja, dostawy zboża a klęska głodu
Etniczny aspekt masowego terroru w ZSRS

Rozdział 17. Budowa przemysłu zbrojeniowego i rozbudowa Armii Czerwonej w latach 1930–1941 – gigantyczne plany i spektakularne porażki
Wojna błyskawiczna i niszczycielska (koncepcja Tuchaczewskiego)
Program budowy czołgów i oddziałów pancernych
Młotem i łomem
Lotnictwo wojskowe i przemysł lotniczy
Inne rodzaje broni i zagadnienia wojskowe

Rozdział 18.
Czystki – polowanie na kozła ofiarnego
Czystki w Armii Czerwonej w latach 1937/1938

Rozdział 19. Sytuacja polityczna w Europie w latach trzydziestych a Stalinowskie przygotowania do wojny
Przejęcie władzy przez Hitlera
Zwrot – lata 1938–1939

Rozdział 20. Pakt między Hitlerem a Stalinem
Rozdział 21. Sukces Stalina
Rozdział 22. Napaść na Finlandię – godzina prawdy
Rozdział 23. Ideologia rewolucyjnej wojny zaborczej
Rozdział 24. Zwycięstwa Hitlera na Zachodzie – dylemat Stalina
Rozdział 25. Zwrot Hitlera na wschód

Rozdział 26. Przygotowania do wojny ofensywnej przeciwko Niemcom
Tajne przemówienie Stalina z 5 maja 1941 roku
Kiedy Stalin zamierzał zaatakować Niemcy?

Rozdział 27.
Wiedza Hitlera o sowieckich przygotowaniach wojennych a spór o wojnę prewencyjną

Uwaga końcowa
Wykaz skrótów
Źródła
Indeks