Holokaust w fotografiach


45.00 

  • Tłumaczenie: Maciej Antosiewicz
  • Data wydania: 27.03.2007
  • Oprawa: twarda
  • Format: 163 x 234 mm
  • ISBN: 978-83-7469-483-4
  • EAN: 9788374694834

Zdjęcia przedstawiające deportacje, egzekucje publiczne, getta i obozy koncentracyjne – zwłaszcza Auschwitz-Birkenau – traktowano rozmaicie: z różnych powodów ignorowano je, zatajano, błędnie interpretowano, ale – przede wszystkim – wykorzystywano do celów propagandowych.
Czy zamieszczone w książce zdjęcia mogą służyć jako świadectwo przedstawionych na nich wydarzeń? Bardzo często – jak dowodzi Janina Struk – ich pochodzenie i rzeczywiste znaczenie traktowano marginalnie. Ważniejsza okazywała się bowiem rola, jaką odgrywały w zaspokajaniu politycznych interesów: od rozpaczliwych starań polskiego podziemia, aby przemycić na Zachód dowód barbarzyństwa niemieckiej okupacji, po kampanię propagandową obu stron zimnej wojny i wystawy w muzeach Holokaustu w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu.
Autorka przybliża czytelnikom historię tych fotografii – sposoby ich wykorzystywania oraz nadużywania. Jej rozważania ilustruje bogaty materiał zdjęciowy, w dużej części publikowany po raz pierwszy.

Janina Struk
jest pisarką i fotografem. Była wykładowcą na Uniwersytecie Westminster w Londynie, obecnie prowadzi wykłady z dziedziny fotografii i fotoreportażu na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Urodziła się w północnej Anglii jako córka Angielki i Polaka, który przybył do Wielkiej Brytanii podczas wojny wraz z polskimi siłami zbrojnymi. Często odwiedza Polskę.