Archeologia. Teorie, metody, praktyka


139.00 

  • Tytuł oryginału: Archaeology. Theories, Methods and Practice.
  • Tłumaczenie: Dorota Stabrowska, Kazimierz Lewartowski, Marzenna Kasprzycka, Rafał Oracz
  • Data wydania: 05.12.2002
  • Oprawa: twarda
  • Format: 195 x 270 mm
  • Liczba stron: 600
  • ISBN: 83-7255-031-X
  • EAN: 9788372550316

„Archeologia – teorie, metody, praktyka” to podręcznik nietypowy: choć przeznaczony głównie dla studentów oraz zawodowych archeologów, stanowić może fascynującą lekturę dla archeologów amatorów oraz coraz liczniejszego grona osób ciekawych przeszłości.
Zawarty w książce materiał zorganizowany jest wokół podstawowych pytań dotyczących naszych przodków: Kim byli? Jak wyglądali? Co jedli? W jaki sposób wykonywali narzędzia? Jakie utrzymywali między sobą kontakty? Co myśleli? Jak wyglądał ich świat? Autorzy prezentują też:
– dzieje i charakter archeologii jako dyscypliny naukowej,
– współczesną archeologię w działaniu (poprzez analizę konkretnych terenowych programów badawczych),
– metody datowania i analizowania składu artefaktów (także te najnowocześniejsze),
– rolę archeologii ratowniczej w obliczu postępującej zabudowy terenów,
– problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz podstawy prawne ochrony zabytków,
– zagadnienia związane z popularyzacją archeologii.

Książka zawiera ponadto:
– 550 zdjęć, rysunków i diagramów,
– 100 ramek tekstowych poświęconych konkretnym wykopaliskom,
– bardzo obszerną (zaktualizowaną na bieżąco) bibliografię światowego i polskiego piśmiennictwa,
– szczegółowy indeks.

Prof. Colin Renfrew, wybitny archeolog brytyjski, jest wykładowcą uniwersytetu w Cambridge; Paul Bahn, absolwent tegoż uniwersytetu, od szeregu lat zajmuje się popularyzacją archeologii. Ten znany już z wcześniejszych publikacji duet autorski gwarantuje zarówno najwyższy poziom naukowy, jak i klarowne, a nawet pasjonujące ujęcie przedstawianych zagadnień.
Czytaj rozdział