John Brockman

John Brockman, pomysłodawca tej książki, jest twórcą Edge Foundation Inc. i redaktorem strony internetowej Edge (www.edge.org), „intelektualnego salonu internetowego”, którego bywalcami są najwybitniejsi współcześni myśliciele. Ten niestrudzony propagator najbardziej nośnych idei naukowych jest redaktorem wielu książek, a także autorem między innymi „Trzeciej kultury” i „Nowego Renesansu”, przetłumaczonych na język polski. Jest też założycielem i dyrektorem Brockman Inc., agencji literackiej i programistycznej. Mieszka w Nowym Jorku.