Andrzej Garlicki

(ur. 1935) – historyk, publicysta, profesor w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu książek, w tym obszernej, źródłowej biografii Józefa Piłsudskiego (trzy wydania i wydanie angielskie), monografii poświęconej Okrągłemu Stołowi ("Karuzela", dwa wydania) oraz podręczników: „Historia 1815–1939. Polska i świat”, „Historia 1939–2001. Polska i świat”. W latach 1963–1981 kierował działem historycznym w tygodniku „Kultura”, od 1982 r. w zespole tygodnika „Polityka”.