Adam Przegaliński

Urodził się w 1977 roku – pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz. Publikował w kilku pismach literackich. Kilka lat przebywał w Montevideo, gdzie studiował dziennikarstwo. Mieszka w Warszawie.