Rzym w czasach Quo vadis


29.00 

  • Data wydania: 27.08.2001
  • Oprawa: miękka
  • Format: 142 x 202 mm
  • Liczba stron: 128
  • ISBN: 83-7255-052-2
  • EAN: 9788372550521

Rzym w czasach „Quo vadis” to interesujący i bardzo potrzebny przyczynek do weryfikacji – nie zawsze zgodnych ze stanem badań historycznych i archeologicznych – stereotypów na temat życia pierwszych chrześcijan w Rzymie; stereotypów głęboko zakorzenionych w powszechnej świadomości przez wielką tradycję literacką.

Ta książka-przewodnik pozwala nam spojrzeć na siedem rzymskich wzgórz z lotu ptaka, ale także zajrzeć do pompejańskich willi czy wielkomiejskich kamienic. Spacerując po Rzymie z czasów Nerona, podziwiamy wspaniałe świątynie, budowle użyteczności publicznej, ogrody, łaźnie, mury miejskie, akwedukty, nekropole, cyrki, teatry i amfiteatry Wiecznego Miasta. Każdy rozdział przynosi analizę i porównanie wiedzy historycznej (zarówno jej stanu obecnego, jak i dostępnego Sienkiewiczowi) z tekstem powieści, a liczne plany i ilustracje znakomicie uzupełniają wywody autorki.

Elżbieta Jastrzębowska jest profesorem Archeologii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przy okazji studiów w Rzymie, Paryżu i Freiburgu oraz licznych późniejszych wyjazdów naukowych autorka poznała niemal całe obrzeże Morza Śródziemnego, wiele stanowisk archeologicznych, sama uczestniczyła w wykopaliskach w kraju, Anglii i we Włoszech. W badaniach naukowych koncentruje się m.in. nad topografią i zabytkami późnoantycznego i wczesnochrześcijańskiego Rzymu. Wiele uwagi poświęca też problemom ikonografii chrześcijańskiej i jej zależności zarówno od tradycji antycznej, jak i od źródeł biblijnych, a zwłaszcza apokryficznych. Jest autorką prac: Sztuka wczesnochrześcijańska (1988), Antyk w Zamku Królewskim w Warszawie (1993), Miasta Apokalipsy (1999) oraz wielu monografii i artykułów (również w językach obcych).
Spis rzeczy

Wstęp
I. Miasto na siedmiu wzgórzach
II. Forum Romanum

III. Dom arystokratyczny i kamienica wielkomiejska
IV. Pałace Nerona i pożar w 64 roku
V. Pole Marsowe, cyrki, teatry, amfiteatry, łaźnie i ogrody
VI. Subura, Zatybrze i wzgórze Watykańskie
VII. Drogi, akwedukty, mury i nekropolie
Aneks – źródła epizodu „Domine, quo vadis?”
Słowniczek najważniejszych postaci historycznych
Wykaz skrótów źródeł literackich. Polskie przekłady
¬ródła map i ilustracji