Ich Miasto


49.00 

  • Data wydania: 13.10.2004
  • Oprawa: twarda
  • Format: 142 x 202 mm
  • Liczba stron: 312
  • ISBN: 83-7337-840-5
  • EAN: 9788373378407

Izraelczycy polskiego pochodzenia nazywają czasem Kraków Ir va Em be-Israel (Miasto i Matka Izraela). Książka „Ich Miasto” jest próbą rekonstrukcji obrazu przedwojennego Krakowa, któremu przyglądamy się oczami jego dawnych mieszkańców. We wspomnieniach ludzi, którzy spędzili w Krakowie dzieciństwo i młodość, a później nie odwiedzali go nawet przez 60 lat, Miasto materializuje się niczym stara fotografia, pożółkła, ale szlachetna i pełna szczegółów, których bądź to już nie ma, podobnie jak krakowskiego żydostwa, bądź to nie potrafimy ich dostrzec.

Wartość tej książki polega na tym, że odtwarza ona niepowtarzalną atmosferę przedwojennego żydowskiego Krakowa. Przybliża życie codzienne, stosunki panujące w żydowskich domach, zasady utrzymywanych więzi międzypokoleniowych, zawierania małżeństw, obchodzenia świąt religijnych i rodzinnych, preferowany system wartości, stosunek do religii oraz obowiązujących w tym zakresie zakazów i nakazów itd. Takiej wiedzy nie mogą i nie będą mogły dostarczyć nawet najlepsze opracowania historyczne.
„Ich Miasto” z pewnością wejdzie do kanonu obowiązkowych lektur tych wszystkich, którzy będą chcieli zapoznać się z dziejami Krakowa z okresu, w którym współobywatele żydowscy byli pod każdym względem liczącą się częścią jego mieszkańców.

Profesor Czesław Brzoza, Uniwersytet Jagielloński

Książka „Ich Miasto” jest niezwykłym zapisem ludzkiej pamięci, a zarazem opowieścią o dziejach miasta. Z wywiadów z mieszkającymi dziś w Izraelu dawnymi mieszkańcami Krakowa poznajemy to miasto takim, jakim było, zanim dziejowe tragedie i złowrogie eksperymenty społeczne zniszczyły jego tradycyjną, wielokulturową tożsamość. Jest to obraz Krakowa, jakiego już nie ma, w którym żydowscy i polscy mieszkańcy, powiązani różnorodnymi relacjami, żyjący częściowo razem a częściowo osobno, czynili z niego miasto prawdziwie środkowoeuropejskie. Dziś próbujemy poznać tę przeszłość miasta i, na ile to tylko możliwe, budować na tym dziedzictwie nowe, obywatelskie i europejskie, otwarte i różnorodne społeczeństwo. „Ich Miasto” jest ważnym krokiem w tym kierunku.

Profesor Zdzisław Mach, Uniwersytet Jagielloński

Z przyjemnością informujemy, że Anis Pordes obroniła pracę doktorską p.t.„Obraz Krakowa w pamięci Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców tego miasta”. Materiały zebrane do pracy stanowiły podstawę książki „Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa”.