Demokracja w Grecji klasycznej


34.00 

  • Seria: Historia starożytnej Grecji i Rzymu
  • Tytuł oryginału: Democracy and Classical Greece
  • Tłumaczenie: Grzegorz Muszyński
  • Data wydania: 16.10.2003
  • Oprawa: miękka
  • Format: 125 x 200 mm
  • Liczba stron: 372
  • ISBN: 83-7255-110-3
  • EAN: 9788372551108

Sztuka Grecji klasycznej, a także jej myśl polityczna i filozoficzna wywarły głęboki wpływ na cywilizację Zachodu. Właśnie w wiekach V i IVp.n.e. kultura ta osiągnęła najwyższy poziom materialny, polityczny i intelektualny. Zarazem znajdujące się u szczytu potęgi państwa greckie prowadziły najwięcej wojen, też między sobą.
Autor śledzi rozkwit tego niezwykłego społeczeństwa, czerpiąc z bogatych zasobów materiału dokumentacyjnego: budynków i grobowców, zachowanych rzeźb i waz, jak również dzieł historyków, mówców, autorów biografii, dramatopisarzy i filozofów.
Spora część materiału z tego najlepiej udokumentowanego okresu dziejów Grecji stanowi poważne wyzwanie dla badacza. J. K. Davies buduje, rozdział po rozdziale, spójną narrację na podstawie nierzadko fragmentarycznych i sprzecznych źródeł, pokazując, jak te same dane mogą niekiedy prowadzić do całkowicie odmiennych interpretacji. Z materiału tego tworzy bogaty i pełen życia wizerunek zmieniającego się społeczeństwa, którego system wartości i dokonania wywarły tak silny wpływ na kształt naszego świata.