Arystokracja


55.00 

  • Data wydania: 21.10.1998
  • Oprawa: twarda
  • Format: 168 x 244 mm
  • Liczba stron: 272
  • ISBN: 83-7180-357-5
  • EAN: 9788371803574

Braniccy, Krasiccy, Lubomirscy, Potoccy, Radziwiłłowie, Sobańscy, Zamoyscy – nazwiska doskonale znane z kart historii, otoczone nimbem świetności, której nie zdołały przytłumić zdarzające się w przeszłości błędy i skazy ich nosicieli. Współcześni przedstawiciele znakomitych arystokratycznych rodów opowiadają na kartach tej książki o swoich odległych antenatach, aale przede wszystkim wspominają własne i koleje swych rodzin w okresie wojny i w latach powojennych, kiedy jako „wrogowie ludu pracującego” arystokraci podlegali represjom i szykanom. Pozbawione zarówno jadu nienawiści, jak i wszelkiej pychy, opowieści te wystawiają piękne świadectwo polskiej rodowej arystokracji.

W 1945 roku Rosjanie wywieźli grupę osób szlachetnie urodzonych do łagru w Krasnogorsku. Przetrwali, bo bez względu na warunki, umieli zachować klasę. O swoich dramatycznych losach w niewoli sowieckiej opowiada 16 przedstawicieli z siedmiu polskich rodów arystokratycznych. Słowa Róży Tyszkiewiczowej „chyba mnie dość dobrze wychowano, żebym potrafiła przejść przez bagno …” brzmią jak motto tej pasjonującej relacji. Ciekawa lektura dla wszystkich Czytelników interesujących się życiem arystokracji – zamkniętej warstwy społecznej, do której przynależność jest dziedziczna i zdeterminowana przez urodzenie.