Strona główna / Humanistyka / Wędrujący świat

Aktualności

18.01.2023

TOPR. TATRZAŃSKA PRZYGODA ZOSI I FRANKA nominowana do Bestsellerów Empiku

Książka Beaty Sabały-Zielińskiej "TOPR. Tatrzańska przygoda Zosi i Franka" otrzymała nominację do Bestsellerów Empiku 2022 w kategorii literatura polska dla dzieci. Gratulujemy!

Wywiady

04.07.2022

"Gdy ją odnajdą". Wywiad z Lią Middleton

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Lią Middleton. Z autorką książki "Gdy ją odnajdą" rozmawiał Bartosz Soczówka.

Posłuchaj i zobacz

11.01.2023

Rozmowa z Arturem Górskim

Nowy odcinek naszego podcastu to rozmowa Justyny Dżbik-Kluge z Arturem Górskim, autorem książki "Za kratami".

Bestsellery

TOP 20

  1. Jestem jedną z żon Laila Shukri
  2. Ziobranoc, Europo Aleksander Daukszewicz, Krzysztof Daukszewicz
  3. Sąpierz Katarzyna Puzyńska

Wędrujący świat

Grzegorz W. Kołodko

O Wędrującym świecie powiedzieli


"Grzegorz Kołodko to jeden z najbardziej przenikliwych obserwatorów światowej gospodarki, z wieloletnim doświadczeniem zarówno naukowca, jak i praktyka. Jego prace są zawsze ważnym punktem wyjścia debat i dyskusji o ekonomii politycznej globalizacji." 
Francis Fukuyama, autor 'Końca historii' 

"Podobny charakter jak 'Wędrujący świat' miał wydany w roku 1970 'Szok przyszłości' Alvina Tofflera czy 'Koniec historii' Francisa Fukuyamy z roku 1989… Cały cywilizowany świat o nich mówił… podobną rolę odegra również ta książka."
Andrzej Ziemski, publicysta 

"Odbieram tę książkę, jakbym czytał reportaż z podróży ekonomicznego Herodota, który wędruje po różnych dziwnych krainach na świecie i stara się te krainy opisywać z własnego punktu widzenia."
Prof. Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog 

"Dzisiaj, kiedy świat zmaga się z największym od lat 30-ych XX wieku kryzysem gospodarczym, którego przyczyny sięgają fundamentów współczesnego kapitalizmu, dzieło Profesora jest niezastąpione w zrozumieniu jego przyczyn i istoty. Ten kryzys autor przewidział. Miał i ma do powiedzenia o nim więcej niż wielu laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii."
Czesław Śleziak, ekolog 

"Grzegorz Kołodko odegrał ważną rolę w przekształcaniu polskiej gospodarki. Dobrze zna świat i ma wiele oryginalnych spostrzeżeń na temat jego problemów i trendów zmian. Lektura tej książki przyniesie korzyść każdemu, kto się interesuje rozwojem gospodarczym."
Robert A. Mundell, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 

"Książka jest świetnie napisana, jest przebogata i można ją, jak Biblię, studiować od początku do końca i od końca do początku".
Prof. Janusz Czapiński, psycholog 

"…książka jest antydoktrynerska. Autor wie o umownych cechach wielu naszych prawd. Wie, że słowa nieraz zaciemniają zjawiska, a nawet temu mogą służyć przede wszystkim. Patrzy na realne zjawiska, porównuje różne ścieżki dziejowe i sytuacje z różnych krajów. …jako nowość można określić nieposłuszeństwo wobec sposobu myślenia dominującego w danym momencie."
Prof. Marcin Kula, historyk 

"Grzegorz Kołodko zdziwił mnie swoją książką. Zdziwił i zrobił na mnie duże wrażenie. …Mogę się z nim nie zgadzać w ocenach bliskości 'śmierci neoliberalizmu', ale muszę się podpisać pod jednym: zawiódł neoliberalizm prymitywnie uproszczony, zadufany w swoim przekonaniu o istnieniu prostych recept, zawsze skutecznych i pasujących jednakowo we wszystkich krajach świata."
Prof. Witold B. Orłowski, ekonomista 

"Powiem krótko – gdybyśmy mieli wymienić nazwiska trzech najwybitniejszych i najbardziej inspirujących ekonomistów na świecie, bez chwili wahania odparlibyśmy: Lester Thurow, Joseph Stiglitz i Grzegorz Kołodko."
Stefan Adamski, eseista 

"Ta książka to arcydzieło stworzone przez myśliciela, który jest jednocześnie praktykiem transformacji gospodarczej i polityki w realnym świecie."
Justin Yifu Lin, wiceprezydent Banku Światowego 

"Książka 'Wędrujący świat' powinna być obowiązkową lekturą we wszystkich szkołach średnich, a przedsiębiorcy, którzy jej jeszcze nie przeczytali, powinni to uczynić jak
najszybciej."
Kazimierz Pazgan, przedsiębiorca, Prezes Konspol Holding 

"Kołodko kwestionuje przekonująco trzy założenia ekonomii: że maksymalizacja bogactwa jest siłą napędową gospodarki (bywa też dominacja, ideologia); że racjonalność jest podstawą decyzji (nawet w skali mikroekonomicznej przeważa nieraz krótkowzroczność, ignorancja, chciwość, w makroskali – polityka, ideologia, irracjonalność); że rynki są zawsze efektywne (takiego automatyzmu po prostu nie ma)."
Prof. Lech W. Zacher, ekonomista-futurolog 

"…wszędobylskość w połączeniu z rozległą wiedzą teoretyczną oraz szerokimi zainteresowaniami literackimi i artystycznymi, czyni z Grzegorza Kołodki badacza jedynego w swoim rodzaju… Książka 'Wędrujący Świat'... traktuje o gospodarce łącznie z jej uzależnieniami kulturowymi i społecznymi, z uwzględnieniem wymiaru historycznego i geograficznego."
Prof. Bronisław Łagowski, filozof 

"Książka… Profesora Grzegorza Kołodki… stara się zobaczyć możliwy rozwój gospodarki na naszym globie w perspektywie przyszłości. W tym sensie jest to ważne i ciekawe świadectwo myśli naszej epoki."
Prof. Krzysztof Zamorski, historyk 

"W miejsce schematu naukowego teorii głównego nurtu ekonomii Autor konsekwentnie stosuje podejście holistyczne, interdyscyplinarne w każdym rozdziale pracy. …napisana jest językiem literackim, wolnym od formalnego gorsetu prac naukowych, dzięki temu zrozumiałym dla każdego."
Prof. Michał Gabriel Woźniak, ekonomista 

"'Wędrujący świat' jest książką niecodzienną. Dlatego, że podejmuje rozważania o możności – czy niemożności – odkrywania prawdy o rzeczywistości w czasie i przestrzeni. I dlatego zwłaszcza, że jest to próba antydogmatycznej syntezy dorobku kilku co najmniej dyscyplin naukowych… jest to dla mnie ogromna inspiracja intelektualna." 
Prof. Maria Jarosz, socjolog 

"Prowadzi dialog z czytelnikami… z literackim talentem, opartym na godnym pozazdroszczenia optymizmie, przedkłada dodatkowe argumenty korzystając z emocjonalnych środków perswazji i osobistych doświadczeń oraz kreuje wielowarstwowe wizje przyszłości."
Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, prawnik 

"Książka prof. Grzegorza W. Kołodki pt. 'Wędrujący świat' jest sama w sobie wydarzeniem intelektualnym i politycznym. Nie wystarczy jej czytać, trzeba ją studiować."
Prof. Longin Pastusiak, politolog 

"…ujawnia się historiozoficzny talent autora i umiejętność racjonalnego oraz komunikatywnego przedstawienia skomplikowanych wydarzeń historycznych, gospodarczych, społecznych i politycznych jako wzajemnie powiązanych i logicznych procesów."
Prof. Krzysztof Szamałek, ekolog 

"W książce profesora Kołodki widzę przede wszystkim imponujący atak na ogromny kłąb splątanych wątków, jakim jest proces gospodarczego rozwoju świata. Profesor podjął próbę rozplątania go i za to należy mu się wielkie uznanie, bo to jest rzeczywiście godny podziwu atak."
Prof. Zdzisław Sadowski, ekonomista 

"Profesor Grzegorz Kołodko zawsze lubił zaskakiwać. ...Ta ciągota do pokazywania zależności pomiędzy zjawiskami czy ludźmi odżyła w najnowszej jego książce „Wędrujący świat”. To opowieść naukowo-literacka. ...nadzwyczaj interesująca lektura…"
Aleksandra Fandrejewska, "Rzeczpospolita" 

"…ciekawa, bardzo ambitna próba syntezy naszej współczesności i historii świata, nie tylko z punktu widzenia znamienitego profesora ekonomii, ale także oryginalnego myśliciela o szerokich, także humanistycznych horyzontach i erudycji, co u ekonomistów nieczęste. …lektura książki Grzegorza Kołodki pozwala mieć nadzieję, że dokonamy żywota w trochę lepszym świecie."
Krzysztof Lubczyński, "Trybuna" 

"Książka prof. Grzegorza Kołodki ma dla nas specjalne znaczenie. Dlatego planujemy, aby w Komitecie Polska 2000 Plus odbyła się debata z udziałem autora i innych naukowców. W zasadzie w komitecie nie organizuje się dyskusji nad książkami, jednak w tym wypadku zdecydowano się zrobić wyjątek, co świadczy o randze tej publikacji."
Prof. Michał Kleiber, fizyk, Prezes PAN 

"Z uwagi na to, co się dzieje na rynku światowym, jest to znakomity materiał do dyskusji o gospodarce światowej, a także o roli państwa, wielkich korporacji, przedsiębiorstw prywatnych i różnych instytucji regulacyjnych, wreszcie organizacji pozarządowych i związków religijnych."
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich 

"'Wędrujący świat' to książka niezwykła. …to inspiracja naukowa, którą Autor napisał w celu przebudowy tradycyjnego paradygmatu oglądu zjawisk ekonomicznych, doktryn rządzących dzisiejszą ekonomią i metod analizy współczesnego świata. …Takiej książki z pewnością do tej pory nie było…"
Prof. Krzysztof Kalicki, bankowiec 

"Książka Kołodki jest obrazem świata w ruchu. Jej treść wyraża odwagę cywilną, a w szczególności odwagę intelektualną autora. Nie ma w niej uległości wobec stereotypów, podporządkowania kanonom zbiorowego myślenia czy choćby dążenia do zachowania własnego, wygodnego spokoju."
Prof. Paweł Kozłowski, socjolog 

"Książka głęboko porusza, gdyż dotyczy spraw, które niemal każdego albo niepokoją, albo irytują, oburzają i zastanawiają. Jest to rzecz o ekonomii i polityce, ale także o społeczeństwie i kulturze, o środowisku naturalnym i technologii, o polityce społecznej i wielu innych dziedzinach, nie wyłączając futurologii."
Prof. Hanna Kuzińska, zarządzanie 

"Największą wartością książki są porównania w czasie i przestrzeni. Dopiero poprzez te porównania widać, co to są zmiany 'skokowe' w rozwoju gospodarczym. …Pokazane są w książce jednocześnie świat wędrujących realiów i świat wędrujących myśli."
Prof. Władysław Szymański, ekonomista 

"Z punktu widzenia biologa, ekologa, działacza ochrony środowiska i wreszcie samorządowca jest to książka rozwijająca światopogląd, uświadamiająca miłośnikowi przyrody, że cywilizacja, cały splot antropogenicznego oddziaływania na środowisko musi wyhamować."
Wojciech Blecharczyk, przyrodnik 

"Ta książka… pokazuje ogromną odwagę wyjścia poza klatki specjalizacji. …takich książek jest niewiele i, co więcej, w historii polskiej myśli ekonomicznej bardzo niewielu było ekonomistów, którzy mieli odwagę to robić."
Prof. Tadeusz Kowalik, ekonomista 

"Kołodko olśniewa czytelnika erudycją i, co niezmiernie ważne w przypadku książki ekonomicznej, nie pozwala mu się nudzić. Dzięki udanemu mariażowi ekonomii, historii, socjologii, polityki i literatury 'Wędrujący świat' to książka lekka, choć nie pozbawiona wagi teoretycznej, znakomita na plażę, a jednocześnie w sam raz na uniwersyteckie seminarium."
Przemysław Wielgosz, "Le Monde Diplomtique" 

"Książka zyskiwać będzie na czasie. Dlaczego? Szczególną wagę przywiązywałbym do kontekstu społeczno-kulturowego, który we wszelkich pisanych przez ekonomistów pracach dotyczących globalizacji był wpychany na dalszy plan."
Prof. Kazimierz Starzyk, ekonomista 

"Wnikliwa, wieloaspektowa 'mapa' zagadnień przedstawiona została w sposób bardzo atrakcyjny, z imponującą erudycją, językiem barwnym, z osobistymi minireportażami z podróży. W książce jest wiele takich 'smaczków', które ułatwiają czytanie i sprawiają, że staje się ona przystępna także dla ekonomicznego profana."
Prof. Leszek Kubicki, prawnik 

"…najnowsza książka Kołodki stanowi imponującą syntezę nowatorskiego, całościowego myślenia o najważniejszych dla wszystkich społeczeństw sprawach polityki, gospodarki i kultury."
Prof. Ryszard Michalski, ekonomista 

"Odwaga, z jaką rozbija konformizm, hipokryzję i wygodnictwo myślowe, jego kompetencja i doświadczenie praktyka, erudycja, którą się wspomaga, także humanistyczna, od Hafiza po Montaigne'a i Orwella, swada, z jaką prowadzi narrację, posługuje się anegdotą i ironią – to imponujące!"
Józef Hen, pisarz 

"Profesor Grzegorz Kołodko w swojej ostatniej książce 'Wędrujący Świat' zabiera nas w zapierającą dech, ekscytującą podróż poprzez terytoria, wieki i dyscypliny – także niektóre wciąż nie odkryte. Może niekoniecznie każdy i zawsze zgodzi się z nim, ale zawsze będzie zainteresowany, zainspirowany, olśniony."
Prof. D. Mario Nuti, ekonomista, Università di Roma 'La Sapienza'