Wacław Holewiński

Urodził się w 1956 roku. Prawnik, wydawca, redaktor. Działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej, współpracownik KSS KOR. Internowany w stanie wojennym, a w 1984 roku aresztowany. Współtwórca Przedświtu, jednego z największych wydawnictw drugiego obiegu. Autor obszernego, tysiącstronicowego wyboru „Dzienników” Krzysztofa Mętraka. Jako prozaik zadebiutował w maju 2003 roku powieścią „Lament nad Babilonem” (wyróżnienie w III edycji literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza). Jest także autorem książek: „Za późno na modlitwę”, „Przeżyłem wszystkich poetów”, "Choćbym mówił językiem ludzi i aniołów", oraz dramatów: „Znieczuleni”, „Zazwyczaj śnimy w samotności”, „Dyfuzja”, „Tinta”. 

Holewiński jest jednym z nielicznych pisarzy, których proza tak mocno osadzona jest w naszej współczesności i historii najnowszej. Predestynuje go do tego życiorys: działalność opozycyjna w PRL, prowadzenie podziemnej oficyny wydawniczej, internowanie w stanie wojennym. Sądzę, że najzwyczajniej – doświadczenie życiowe sprawia, że autor ten ma od swoich młodszych kolegów więcej do powiedzenia. A raczej inaczej: do opowiedzenia.
 
Krzysztof Masłoń, Rzeczpospolita