Judith Claire Mitchell

Judith Claire Mitchell jest autorką dwóch powieści. Absolwentka Iowa Writers Workshop. Jest profesorem języka angielskiego, wykłada kreatywne pisanie.