Strona główna / Humanistyka / Sekrety duszy. Społeczna i kulturowa historia psychoanalizy

Inne książki z tej kategorii

Czy Chiny zbawią świat?

Grzegorz W. Kołodko
Cena detaliczna: 36,00 zł

Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm

Grzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński
Cena detaliczna: 35,00 zł

1000 słów

Jerzy Bralczyk
Cena detaliczna: 54,99 zł
Sekrety duszy. Społeczna i kulturowa historia psychoanalizy

Kategoria: Humanistyka
ISBN: 978-83-7648-221-7
Tytuł oryginału: Secrets of Soul. A Social and Cultural History of Psychoanalysis
Data wydania: 03.09.2009
Format: 163mm x 234mm
Liczba stron: 416
Cena detaliczna: 49,90 zł
nakład wyczerpany
czytaj fragmentOprawa: miękka
Tłumaczenie: Magdalena Trzcińska

Nowe i zaskakujące spojrzenie na historię psychoanalizy.


Książka przedstawia historyczny rozwój najważniejszych pojęć z dziedziny psychoanalizy, ukazując zasięg i siłę wpływu, jaki wywarła ona na naukę, kulturę i sztukę XX wieku. Autor śledzi dynamiczny rozwój tego rewolucyjnego, quasi religijnego ruchu od momentu jego narodzin, przez czas walki o akceptację jako wiarygodnej dziedziny wiedzy, okres szczytowej popularności i powolnego upadku, aż po odrodzenie się w nowej postaci.

Ksiązka prezentuje interesującą wizję psychoanalizy jako ideologii, która w dużym stopniu ukształtowała współczesnego człowieka Zachodu, z jego sposobem bycia i postrzegania siebie, i rozumienia rzeczywistości. Autor umieszcza zjawisko psychoanalizy w szerokim kontekście społecznym, politycznym i historycznym, upatrując w nim podłoże współczesnego kapitalizmu. Mówi także o okresie utraty przez psychoanalizę jej początkowej siły oddziaływania, strywializowaniu jej przez rozpętany żywioł konsumpcji czy niszczeniu jej trwałych zdobyczy przez nurty lewicowe. W książce podkreślono także udział tych zjawisk, które jak ruch feministyczny i zaistnienie kobiet w dziejach myśli psychoanalitycznej czy dwudziestowieczne zafascynowanie językiem odmieniły oblicze psychoanalizy i wzbogaciły ją o nowe, fascynujące koncepcje. 

Dużo miejsca poświęca twórcy psychoanalizy, Zygmuntowi Freudowi, oraz jego niezwykłym relacjom z uczniami, z których wywodzi się wielu genialnych przedstawicieli tej dziedziny, ukazując, w jaki sposób także specyfika tych relacji kształtowała status samej analizy.

Eli Zaretsky 

Jest profesorem w New School For Social Reserche w Nowym Jorku. Interesuje się teorią i historią kapitalizmu, historią rodziny, teorią i historią psychoanalizy. Jest autorem przetłumaczonej na kilkanaście języków książki „Capitalism, the Family and Personal Life”.


Spis treści

Niejednoznaczne dziedzictwo psychoanalizy

Część pierwsza.
CHARYZMATYCZNE POCZĄTKI: UPADEK WIKTORIAŃSKIEGO SYSTEMU RODZINNEGO

Rozdział 1. Nieświadomość indywidualna
Rozdział 2. Płeć, seksualność i życie osobiste
Rozdział 3. Asymilacja i marginalizacja myśli analitycznej
Rozdział 4. Narodziny ego

Część druga.
FORDYZM, FREUDYZM I POTRÓJNA OBIETNICA NOWOCZESNOŚCI

Rozdział 5. Pierwsza wojna światowa i rewolucja październikowa
Rozdział 6. Fordyzm, freudyzm i nowoczesność
Rozdział 7. Opór i autonomia
Rozdział 8. Zwrot w kierunku matki
Rozdział 9. Faszyzm i upadek klasycznej analizy europejskiej

Część trzecia.
OD PSYCHOLOGII AUTORYTETU DO POLITYKI TOŻSAMOŚCI
Rozdział 10. Relacja matka–dziecko i powojenne państwo opiekuńcze
Rozdział 11. Charyzma czy racjonalizacja? Psychoanaliza w Stanach Zjednoczonych
w okresie zimnej wojny
Rozdział 12. Lata sześćdziesiąte: postfordyzm i kultura narcyzmu
Epilog. Psychoanaliza dziś
Podziękowania
Indeks

 


wersja do druku