Strona główna / Słowniki, atlasy, encyklopedie, edukacja / Rozwinąć skrzydła. Język polski. Podręcznik dla gimnazjum - kl. I. Kształcenie kulturowe. Część I

Inne książki tego autora

Rozwinąć skrzydła. Język polski. Podręcznik dla gimnazjum - kl.I. Kształcenie kulturowe. Część II

Teresa Michałkiewicz
Cena detaliczna: 16,50 zł

Inne książki z tej kategorii

Praktyczny słownik łacińsko-polski. Wydanie III rozszerzone

Jerzy Mańkowski
Cena detaliczna: 45,00 zł

Atlas fizyki

Hans Breuer
Cena detaliczna: 36,00 zł

Atlas matematyki

Fritz Reinhardt, Heinrich Soeder
Cena detaliczna: 69,90 zł
Rozwinąć skrzydła. Język polski. Podręcznik dla gimnazjum - kl. I. Kształcenie kulturowe. Część I

Kategoria: Słowniki, atlasy, encyklopedie, edukacja
ISBN: 83-7255-540-0
Cena detaliczna: 8,00 zł
nakład wyczerpany
Oprawa: miękka
Pierwsza część podręcznika Rozwinąć skrzydła. Kształcenie kulturowe
Omówione zostały w niej m.in.:
  • liczne dzieła literackie pozwalające umieszczać literaturę w różnych kontekstach kulturowych
  • dzieła sztuki korespondujące z utworami literackimi, wraz z komentarzami
  • najważniejsze koncepcje filozoficzne

Książka integruje różne działy nauczania, dzięki czemu doskonale spełnia założenia zreformowanej podstawy programowej. Teksty opatrzono szczegółowymi poleceniami i komentarzami metodycznymi, które pozwalają odkrywać sens i znaczenie omawianego dzieła. Podręcznik zawiera dużo informacji o kulturowych symbolach i eposach, o twórcach i ich dziełach, a także pojęcia teoretycznoliterackie, niezbędne do omówienia zamieszczonych tekstów.
Wydano także drugą część podręcznika oraz towarzyszący mu Program nauczania.
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych do nauczania języka polskiego na poziomie I klasy gimnazjum.
Numer w wykazie: 161/00

wersja do druku