Strona główna / Słowniki, atlasy, encyklopedie, edukacja / Program nauczania przyrody w klasach IV-VI

Inne książki z tej kategorii

Praktyczny słownik łacińsko-polski. Wydanie III rozszerzone

Jerzy Mańkowski
Cena detaliczna: 45,00 zł

Atlas fizyki

Hans Breuer
Cena detaliczna: 36,00 zł

Atlas matematyki

Fritz Reinhardt, Heinrich Soeder
Cena detaliczna: 69,90 zł
Program nauczania przyrody w klasach IV-VI

Kategoria: Słowniki, atlasy, encyklopedie, edukacja
ISBN: 83-7255-346-7
Cena detaliczna: 0,00 zł
nakład wyczerpany
Program Przyroda opracowany został przez autorów współpracujących z Działem Książek Edukacyjnych Prószyński i S-ka. Jest on zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Celem programu jest:
- rozwijanie zainteresowania przyrodą, rozumienia współzależności człowieka i środowiska oraz kształtowanie wrażliwości ekologicznej uczniów
- kształtowanieCel ten znalazł swoje odbicie w określeniu szczegółowych celów nauczania przyrody, doborze materiału programowego, jego strukturze i sekwencji, doborze proponowanych w programie metod oraz środków dydaktycznych.

Program nauczania przyrody opracowany został w formie tabel, zunifikowanych dla wszystkich trzech klas. Tabela zawiera następujące kolumny:
1. Liczba porządkowa (w celu utrzymania logicznej kolejności jednostek tematycznych lekcji)
2. Proponowana jednostka tematyczna
3. Szczegółowe cele kształcenia (opracowane dla konkretnych jednostek tematycznych)
4. Materiał nauczania
5. Normy wymagań
6. Opis procedur osiągania celów
7. Uwagi

W programie znajduje się również podział treści programowych pomiędzy poszczególnee klasy oraz krótka charakterystyka działów programu.

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem: DKW-4014-186/99

wersja do druku