Strona główna / Słowniki, atlasy, encyklopedie, edukacja / Poradnik metodyczny dla nauczycieli biologii uczących w klasie 5

Inne książki z tej kategorii

Praktyczny słownik łacińsko-polski. Wydanie III rozszerzone

Jerzy Mańkowski
Cena detaliczna: 45,00 zł

Atlas fizyki

Hans Breuer
Cena detaliczna: 36,00 zł

Atlas matematyki

Fritz Reinhardt, Heinrich Soeder
Cena detaliczna: 69,90 zł
Poradnik metodyczny dla nauczycieli biologii uczących w klasie 5

Kategoria: Słowniki, atlasy, encyklopedie, edukacja
ISBN: 83-7180-344-3
Cena detaliczna: 0,00 zł
nakład wyczerpany
Oprawa: miękka
Poradnik dla nauczycieli pracujących z podręcznikiem Biologia 5. Biologia bakterii, grzybów i roślin, przygotowanym przez ten sam zespół autorski.

W książce dokładnie zanalizowano układ treści, ich strukturę opartą na zagadnieniach znanych uczniowi z wcześniejszej czteroletniej edukacji przyrodniczej oraz związkach interdyscyplinarnych, kolejność omawiania zagadnień. W rozdziale poświęconym metodyce pracy na lekcjach biologii scharakteryzowano metody nauczania, formy organizacyjne, niezbędne środki dydaktyczne, przedstawiono propozycje upraw roślin doniczkowych oraz hodowli szkolnych wspomagających nauczanie. Szczegółowo omówiono propozycję rozkładu materiału oraz ściśle związane z nimi normy wymagań i sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, zamieszczając przykładowe testy.

wersja do druku