Strona główna / Poradniki, rozwój osobisty / Konflikty i negocjacje

Inne książki z tej kategorii

Moja lewa joga

Paulina Młynarska
Cena detaliczna: 43,00 zł

Dokąd zmierza czarna wieża. Jak wygrać w szachy z całym światem

Adam Umiastowski
Cena detaliczna: 39,99 zł

Bieszczady. Dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami (audiobook MP3)

Adrian Markowski
Cena detaliczna: 34,90 zł
Konflikty i negocjacje

Kategoria: Poradniki, rozwój osobisty
ISBN: 83-7255-557-5
Cena detaliczna: 19,00 zł
nakład wyczerpany
Oprawa: miękka
Książka ta zawiera informacje na temat różnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych i prowadzenia negocjacji. Opisano w niej również zachowanie się tłumów i reakcje innych zbiorowości, m.in. ciał parlamentarnych, oraz zanalizowano przykłady nadużyć w manipulowaniu świadomością dużych grup ludzkich. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla ludzi praktycznego działania: polityków, menedżerów, reprezentantów władz oraz urzędników administracji państwowej, przedstawicieli różnych społeczności lokalnych, samorządów, związków zawodowych i stowarzyszeń oraz wszelkich innych organizacji życia publicznego, a także dla funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo ludności.
Zdzisław Uniszewski jest doktorem nauk prawnych. Był wykładowcą prawa pracy i prawa cywilnego (1988-1994); głównym specjalistą do sprawa prawnych w Kancelarii Senatu RP (1990); w 1991 roku objął stanowisko dyrektora Zespołu Kontroli i Interwencji w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 1993-1994 zatrudniony jako konsultant prawny Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PHARE; był też stałym ekspertem komisji sejmowej oraz współtwórcą jednej z obowiązujących dziś ustaw. Podczas swej pracy zawodowej uczestniczył w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, ograniczając ich zasięg i siłę oraz wygaszając napięcia przy stole rokowań. Prowadził również negocjacje handlowe i nadzorował wykonanie zawartych umów. Jest autorem dziewięciu książek prawniczych, wśród których są opracowania naukowe i popularnonaukowe - m.in. poradnik Jak rozmawiać, szukając pracy? - a także bardzo wielu szkiców, felietonów i artykułów publikowanych w czasopismach.

wersja do druku