Strona główna / Literatura polska / Jasienica. Powrót / Pamiętnik

Aktualności

18.05.2022

Spotkanie online z Pauliną Młynarską

W piątek 3 czerwca o godz. 19:00 zapraszamy na wirtualne spotkanie z Pauliną Młynarską, autorką książki "Okrutna jak Polka".

Wywiady

25.08.2021

"Tajemnica Wzgórza Trzech Dębów". Wywiad z Piotrem Borlikiem

Zapraszamy do przeczytania wyjątkowego wywiadu z Piotrem Borlikiem. Z autorem książki "Tajemnica Wzgórza Trzech Dębów" rozmawiał Marcin Waincetel z Lubimyczytac.pl.

Posłuchaj i zobacz

16.05.2022

Rozmowa z Moniką Białkowską

Nowy odcinek naszego podcastu to rozmowa Justyny Dżbik-Kluge z Moniką Białkowską, autorką książki "Nawet jeśli umrę w drodze".

Bestsellery

TOP 20

  1. A koń w galopie nie śpiewa Artur Andrus, Wojciech Zimiński
  2. Zgiń, przepadnij Olga Rudnicka
  3. Viktoria. Miłość zza żelaznej kurtyny Wioletta Sawicka

Pamiętnik

Paweł Jasienica

 PROF. WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI
O ESEISTYCE PAWŁA JASIENICY

Pogranicze literatury musi się rozszerzyć w kierunku nauki, gdyż w przeciwnym razie świat się stanie niewyrażalny dla tradycyjnych gatunków pisarskich. Istotną cechą humanizmu jest wszechstronność zainteresowań i dlatego właśnie, niestety, dzisiaj rzeczownik «humanista» – na dobry ład trzeba by za każdym razem ujmować w cudzysłów. Termin ten nabrał bowiem sensu negatywnego i potrafi u nas oznaczać «intelektualistę» (cudzysłów również niezbędny), który się nie interesuje biologią, geografią i medycyną, którego technika, ekonomia, a nawet historiografia właściwie nie obchodzą” – pisał Paweł Jasienica w lipcu 1956 roku.
Patrząc na jego własną twórczość publicystyczną, od której – i chronologicznie, i faktycznie rzecz biorąc – rozpoczęła się jego rozległa praca pióra, przyznać trzeba, że w świetle powyższej definicji był Jasienica humanistą bez cudzysłowu i intelektualistą bez cudzysłowu. Zaczął swą pracę publicystyczną w prasie tajnej Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej w Wilnie. Pisał tam – począwszy od 1941 roku – artykuły polityczno-historyczne w paru konspiracyjnych periodykach, a między innymi w dwutygodniku „Niepodległość”. W czerwcu roku 1944 został redaktorem tajnego pisma „Pobudka”, jak głosił podtytuł: „Organu Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej”. Począwszy od pierwszych miesięcy 1946 roku, artykuły Pawła Jasienicy pojawiać się zaczną w kilku katolickich tygodnikach społeczno-kulturalnych – w „Tygodniku Powszechnym” i „Tygodniku Warszawskim”, w „Odnowie”, w „Dziś i Jutro” – z czasem i w wielu innych czasopismach kulturalnych, naukowych, politycznych, w magazynach i w różnych wydawnictwach zbiorowych, nie mówiąc już o prasie codziennej. [...]
Osobną i bogatą kartą jego twórczości publicystycznej i reportażowej, a potem także eseistycznej stanowiła jedna z tych spraw, o których wie się na ogół powszechnie, ale niewiele i niedokładnie: sprawa odkryć archeologicznych, tego grzebania w ziemi, które pozyskało w Jasienicy trwałego entuzjastę. Owocem owych zainteresowań stały się tomy „Świt słowiańskiego jutra” (1952) i „Archeologia na wyrywki” (1956). Swoją dociekliwość, zaciekawienie życiem i ludźmi wykorzystywał w przypadku archeologii i jej badaczy podobnie, jak podejmując trud zrozumienia niełatwych problemów mikrobiologii i wirusologii, z którymi zetknął się we wrocławskiej pracowni, czy też problemów techniki, które wciągnęły go w Gdańsku w trakcie zbierania materiałów do książki „Zakotwiczeni”, wydanej w 1955 roku.
Jest faktem bezspornym, że rolę szczególną, dominującą, odgrywała w publicystyce Jasienicy historia, ta największa miłość jego życia. Historia, która w jego spraw rozumieniu stanowi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Warto też może przypomnieć, że pasją Jasienicy – znanego w ostatnich kilkunastu latach najbardziej ze swego wielkiego cyklu eseistycznego zapoczątkowanego „Polską Piastów” – były dzieje nowożytne, a nawet dzieje najnowsze. Temu najnowszemu okresowi naszej historii – a więc już wydarzeniom wieku XX – nie poświęcił ani jednej książki, natomiast wiele ważnych artykułów, i to zarówno w pierwszych powojennych latach, jak i pod koniec lat pięćdziesiątych.
Jasienica bardzo wysoko cenił historyczną rangę krótkiego okresu niepodległości państwa polskiego po 1918 roku, nie ulegając przy tym zresztą żadnym optymistycznym uproszczeniom. Widział to dwudziestolecie w postaci ważnego, nieodzownego ogniwa. Widział jego logiczne uwarunkowania, ograniczone możliwości; widział też błędy polityki polskiej i europejskiej oraz ich skutki – te do uniknięcia i te nie do uniknięcia.
Niejednokrotnie mawiał: „Przede wszystkim powinienem się był zajmować dwiema sprawami: publicystyką i historią XX stulecia”. Przez długie lata nie żegnał się też z myślą o książce, która traktowałaby o latach 1918–1939.
Wysiłek zbrojny żołnierza polskiego w wojnie obronnej 1939 roku, w której zresztą sam uczestniczył i zyskał Krzyż Walecznych, traktował Jasienica jako sprawę wielkiej wagi; podobnie jak postawę społeczeństwa polskiego wobec okupanta w latach drugiej wojny, jak dorobek moralny udziału młodzieży w walce o niepodległość, którego zmarnować nie wolno. Poświęcił temu na łamach „Tygodnika Powszechnego” wiele namiętnych, ale znakomicie udokumentowanych wypowiedzi publicystycznych, żeby wymienić wśród nich choćby z lat 1946 i 1947 takie jak: „Honor”, „Tradycja AK”, „Z bronią u nogi”, „Sprawy Września”, „By stał się źródłem nowej siły”. [...]
Ocenom i twierdzeniom, które w kilkanaście lat później miały stać się własnością ogółu, torował niejednokrotnie drogę w pojedynkę, obrywając polemiczne cięgi z różnych stron. Boć równocześnie z twórczością wymienionego typu występował ostro przeciw zaściankowości widzenia życia społecznego, przeciw szowinizmowi, nacjonalistycznym wybujałościom, przeciwko obskurantyzmowi, nietolerancji, schematyzmowi.
W 1961 roku początkujący wtedy publicysta historyczny, głośny później Zbigniew Załuski, zadedykował egzemplarz pierwszego wydania swej książki „Przepustka do historii”: „Pawłowi Jasienicy, na którego męstwie intelektualnym tak bardzo chciałbym móc i umieć się wzorować...”.
Sądzę, że do charakterystycznych przejawów tego właśnie męstwa intelektualnego pisarza należała nie tylko odwaga myślenia i odwaga szukania, ale też konsekwencja w dopracowywaniu się lepszego kształtu własnych książek, szczery autentyczny krytycyzm wobec własnej twórczości. [...]
Niezmiernie charakterystyczna była inność Jasienicy, odrębność, nieidentyfikowanie się z żadną grupą literacką ani z żadną szkołą historyczną. Wyznawał kult rozumu, kult zdrowego rozsądku, kult kompetencji. Irytowała go mistyka, a szczególnie pseudomistyczne mętniactwo w twórczości historycznej. Dawał temu wyraz w swych recenzjach z książek. Erudyta, z bardzo licznych i rozległych lektur czerpał w sposób indywidualny. Pytany, na czym właściwie polega istota jego pracy (pytanie takie zadałem mu kiedyś, przed laty, u zarania naszej bliskości i przyjaźni), mówił: „Odpowiedź powinna chyba brzmieć bardzo zwyczajnie: na czerpaniu z dorobku całego życia”.
Lubił podkreślać, że patrzy na historię oczyma człowieka, który przeżył drugą wojnę światową, a pamięta i pierwszą, choć pod koniec pierwszej liczył sobie lat dziewięć. Przyznawał się też, że patrzy na przeszłość przez okulary współczesności. „Nie ma na świecie człowieka, który by potrafił patrzeć na przeszłość inaczej – zapisałem w 1961 roku jego słowa. – Ale wcale nie wszyscy lubią się do tego przyznać”.
„Właśnie podczas wojny, na samym jej początku uświadomiłem sobie to, co zwięźle wyraziłem w zakończeniu „Polski Piastów” – mówił do mnie. – Jedynym naszym dziedzictwem, którego istnienia najgorszy wróg zaprzeczyć ani przekreślić nie może, jest fakt egzystencji narodu i międzynarodowy problem państwa polskiego zajmującego określone miejsce w Europie i posiadającego odrębną kulturę”.
Jasienica pisał dla ludzi. Bardzo cenił spotkania autorskie. Brał sobie do serca opinie czytelników i autentycznie je przeżywał. Ufał ludziom. Miał wysokie pojęcie o ich rozsądku i dobrej woli. Cenił bardzo przyjaźń. Tym dotkliwiej zresztą odczuwał doznawane zawody.
Truizmem byłoby powiedzieć, że dostrzegał złożoność procesów historycznych. Uważał po prostu, że historia nie jest szlachetna, ale z tego, że jest, jaka jest – trzeba umieć wyciągnąć właściwe wnioski. Do tych wniosków zaliczał między innymi konieczność stałego dążenia do zmniejszenia różnic między ludźmi.
Dawał niejednokrotnie wyraz przekonaniu, że nie zrozumie Polski współczesnej ten, kto by nie dostrzegał rzeczywistego i powszechnego zainteresowania społeczeństwa historią, poczucia uczestniczenia w łańcuchu pokoleń.
Zanotowałem w maju 1961 roku jego słowa: „Mówi się, że społeczeństwo rade widzi odbudowę zabytków. Ale i my te zabytki bardzo często na nowo budujemy, a nikt nie protestuje ani się nie oburza. Wręcz przeciwnie – każdy, kto się wypowie przeciwko (od)budowie Zamku warszawskiego, narazi się na niechęć większości opinii publicznej.
Znacznie od nas bogatsi cudzoziemcy powiadają, że ich na tego rodzaju troskę o zabytki nie stać. U nas ludzie zdają sobie sprawę z kosztów i aprobują wydatek. Ci sami ludzie, którzy raczej rzadko miewają mieszkania zbyt obszerne.
W tym wszystkim po prostu widać, jak ogół garnie się do swojej własnej historii”.

*
Jasienica był szczególnie przywiązany do swoich „Myśli o dawnej Polsce”, do tomu „Tylko o historii”, do „Dwóch dróg”, ale był chyba w pełni świadom znaczenia wielkiego cyklu eseistycznego „Polska Piastów”, „Polska Jagiellonów” i „Rzeczpospolita Obojga Narodów”. „Polska Piastów” wydana została po raz pierwszy w pierwszej połowie 1960 roku, „Polska Jagiellonów” w ostatnich miesiącach roku 1963. Pierwszy tom dzieła „Rzeczpospolita Obojga Narodów” pt. „Srebrny Wiek” ukazał się w 1967, drugi – „Calamitatis Regnum”, ostatni wydany za życia autora – w zimie 1967/1968 roku. W tym czasie znane były już wielu zainteresowanym czytelnikom dzieł Jasienicy fragmenty trzeciego i ostatniego tomu „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” ogłoszone na łamach krakowskiego „Życia Literackiego”. Ten trzeci tom powstawał w ciągu 22 miesięcy – od września 1966 roku do czerwca 1968 roku. Opatrzony podtytułem „Dzieje agonii”, obejmuje okres od śmierci Jana III Sobieskiego do wymazania państwa polskiego z mapy Europy w 1795 roku. Rzecz wydana została – podobnie jak i poprzednie części – staraniem Państwowego Instytutu Wydawniczego w dwa lata po śmierci pisarza, w 1972 roku.
W planach Jasienicy leżało kontynuowanie dzieła i doprowadzenie go do powstania listopadowego, a może nawet (o czym mówił niechętnie, aby zamiaru „nie zapeszyć”) – aż do powstania styczniowego, o którym przecież napisał swoje „Dwie drogi”. Po ukończeniu jednak w połowie 1968 roku – z największym nakładem pracy i w wielkim poczuciu społecznego obowiązku – „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” pisarz postanowił nie odkładać dłużej wykorzystania materiałów przywiezionych z kilkutygodniowej podróży do Francji, odbytej wiosną 1967 roku, jedynej zresztą podróży Jasienicy na Zachód.
27 stycznia 1969 roku, w poniedziałek – jak to często było w jego zwyczaju – zasiadł do maszyny, zaczynając pisanie nowej książki. 25 kwietnia 1969 roku pracę tę ukończył. Obszerny esej pt. „Rozważania o wojnie domowej”, traktujący o przełomowym przewrocie społecznym i politycznym – Wielkiej Rewolucji Francuskiej, właściwie o powstaniu w Wandei i tragicznych sprzecznościach, które mu towarzyszyły – jest ostatnią ukończoną pracą Pawła Jasienicy.
Habent sua fata libelli... Jeden z egzemplarzy tekstu „Rozważań” wręczył mi autor osobiście z prośbą o dyskretne zabezpieczenie go i spowodowanie wydania na Zachodzie, gdy dostanę od niego odpowiedni sygnał. Egzemplarz ten powędrował do zaprzyjaźnionego ze mną Leopolda Łabędzia, redaktora czasopisma politycznego „Survey” w Londynie, a następnie wrócił do mnie. W 1978 roku udostępniłem go – bez wiedzy i zgody Zofii Neny Beynarowej – Mirosławowi Chojeckiemu, szefowi wydawnictwa „drugiego obiegu” NOW-a. I tak „Rozważania o wojnie domowej” wydane zostały w 1979 roku bez zezwolenia i bez cenzury dzięki zasłudze, inicjatywie i odwadze cywilnej tych przedstawicieli młodego pokolenia, którzy widzieli swój obowiązek w upowszechnieniu dóbr kultury narodowej niedostępnych dla społeczeństwa, z powodów od społeczeństwa i od twórców niezależnych.
Na kartach przyszłej historii kultury polskiej XX wieku odnotowane zostanie, że to dziełko Jasienicy wydane zostało z inicjatywy młodej polskiej inteligencji, obok tomików Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, obok wyboru tekstów Józefa Piłsudskiego z okresu walk o niepodległość. Jakże ucieszyłby się tym Paweł Jasienica!…
Można o nim powiedzieć z taką stanowczością, jak o niewielu spośród pisarzy, że odszedł w pełni sił twórczych, nie ukończywszy przewidzianego, zaplanowanego i konsekwentnie pisarsko realizowanego zamiaru swego życia. Ożywiała go do ostatnich tygodni wewnętrzna potrzeba tworzenia, wymiany myśli, dyskusji historycznej. Pozostawał we wszystkim wierny sobie i ci z nas, którzy go widywali do dni ostatnich, są świadkami, jak bardzo przystawał do jego myśli i trosk pogląd wyrażony przed laty w eseju ogłoszonym w „Twórczości” (z czerwca 1958):
„Nie wyobrażam sobie większego nieszczęścia dla kultury niż zaniechanie sporów na temat dziejów narodu. Bo taka święta zgoda dowodziłaby niezbicie, że własna przeszłość przestała nas obchodzić”.